مشهد – زهره الوندي: هنگامي كه در ترافيك خيابان هاي مشهد به اطراف نگاه كنيد، خواهيد ديد كه حداقل بيش از 60 درصد خودرو ها
تك سرنشين هستند، حال اگر تنها نيمي از اين افراد تصميم بگيرند با دوچرخه در شهر تردد كنند، مطمئنا تاثير قابل توجهي در كاهش آلودگي هوا، حجم ترافيك شهري و سلامتي همشهريانشان خواهند داشت.
تا قبل از پيدايش وسايل نقليه موتوري، دوچرخه از مهم ترين وسايل حمل و نقل در مشهد به حساب مي آمد، اما رشد شهرنشيني و ازدياد تعداد خودروها و وسايط نقليه موتوري كه منجر به كاهش امنيت دوچرخه سواران شد و همچنين افزايش تراكم در مركز شهر، به مرور سبب بي توجهي به دوچرخه كه يكي از وسايل مهم حمل و نقل در بهبود ترافيك شهر مشهد است، گرديد.
در اين حال فروشندگان دوچرخه نيز حال و روز خوشي ندارند؛ به طوري كه يكي از فروشندگان دوچرخه در مشهد در اين باره گفت: مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر براي خريد دوچرخه هزينه نكنند، سال هاي آينده عمرشان، بايد بهاي اين كم تحركي را به نحو سنگين تري بپردازند.
حسن حدادي به فرهنگ سازي براي استفاده از دوچرخه در ميان شهروندان اشاره كرد و گفت: مدرسه و دانشگاه مي تواند بهترين گزينه براي شروع اين فرهنگ سازي باشد. وقتي دانشجو و دانش آموزان ببينند كه استادان و معلمان با دوچرخه تردد مي كنند، مي تواند در تصميم آنان براي انتخاب وسيله نقليه تاثير قابل توجهي داشته باشد.وي با اشاره به عدم تامين امنيت دوچرخه سواري در مشهد نيز گفت: با افزايش سرعت و همچنين عبور و مرور وسايل نقليه، امروزه نياز به ساخت راه هاي مخصوص دوچرخه، در مشهد شكلي جدي به خود گرفته است و تفكيك مسيرهاي عبورومرور دوچرخه سواران كاملامشهود است.
مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه سواري مشهد
در چنين شرايطي مسوول حوزه برنامه ريزي و مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد از اتمام مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه سواري مشهد كه از دو سال قبل در دستور كار معاونت حمل ونقل و ترافيك شهر مشهد قرار گرفته بود، خبر داد.
وي اجراي اين طرح را مشروط به اختصاص بيش از 41 ميليارد ريال اعتبار دانست و گفت: البته اين نكته نيز قابل تامل است كه تنها در اولين سال اجراي اين طرح بيش از 104 ميليارد ريال منافع كسب خواهيم كرد كه اين مساله بيانگر اقتصادي بودن اجراي طرح است.
ميثم ضيايي افزود: در مطالعات ساماندهي شبكه دوچرخه سواري مشهد، جايگاه دوچرخه در سفرهاي روزانه ساكنين شهر بررسي شده و سپس قالب كلي شبكه دوچرخه سواري تعيين و طراحي شده است.
وي با بيان اينكه براساس آمار سال گذشته تنها شش درصد نفر سفرها در مشهد با دوچرخه انجام مي گيرد، گفت: روزانه چهار ميليون و 225 هزار سفركامل در سطح شهر مشهد انجام مي شود.
وي با اشاره به مزاياي استفاده از دوچرخه خاطرنشان كرد: اين وسيله نقليه براي گروه خاصي از افراد نظير دانش آموزان مطلوبيت ويژه اي دارد كه در حال حاضر متاسفانه ميزان استفاده دوچرخه در سفرهاي روزانه شهروندان مشهدي بسيار پايين است.
وي همچنين به استقرار ايستگاه هاي دوچرخه جلو درب برخي مساجد و مدارس اشاره كرد و گفت: تا پايان امسال ايستگاه دوچرخه
(چرخ بند) نزديك ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي انبوه نيز مستقر خواهد شد.
وي همچنين از ساخت و احياي چهار كيلومتر مسير دوچرخه در سطح شهر خبر داد و گفت: براي برخي پاركينگ هاي عمومي سطح شهر نيز تعدادي دوچرخه تهيه و به مردم تحويل داده مي شود تا اين امكان وجود داشته باشد كه در مسيرهاي پر ترافيك شهروندان تغيير وسيله نقليه دهند. وي با استناد به مطالعات انجام شده، اظهار كرد: در صورت ساخت مسير دوچرخه سواري 10 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از 5 كيلومتر براي افق كوتاه مدت و 15 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از 5 كيلومتر براي افق بلندمدت به دوچرخه منتقل شود.
به گفته وي، در اين مطالعات همچنين پرترددترين مسيرهاي دوچرخه سواري در مشهد تعيين شده و با در نظر گرفتن مسائل ترافيكي شهر، چگونگي توزيع جريان تردد دوچرخه در شبكه شهر مشهد مشخص شده است و اين طراحي به گونه اي است كه تقريبا از هر ناحيه شهر مشهد يك مسير دوچرخه مي تواند عبور كند.
مسوول حوزه برنامه ريزي و مطالعات سازمان حمل ونقل و ترافيك مشهد ادامه داد: پس از تلفيق بررسي هاي صورت گرفته، شبكه جامع دوچرخه سواري با طولي بالغ بر 120 كيلومتر به عنوان شبكه نهايي يكپارچه دوچرخه سواري مشهد تعيين شده است.
وي در خصوص فضاهاي لازم براي پارك دوچرخه نيز گفت: به منظور هماهنگي بين سيستم حمل ونقل همگاني و شبكه يكپارچه دوچرخه سواري، ايستگاه ها و پايانه هاي مهم حمل ونقل همگاني در شهر مشهد شناسايي شده اند تا زمينه براي شناسايي فضاهاي لازم براي پارك دوچرخه و ايستگاه هاي كرايه دوچرخه نيز فراهم شود.
ضيايي خاطرنشان كرد: براي استفاده ايمن و آسان دوچرخه سواران 13 ايستگاه اصلي كرايه دوچرخه با ظرفيت 40 دوچرخه و 24 ايستگاه فرعي كرايه دوچرخه با ظرفيت 20 دوچرخه در محدوده شبكه پيوسته دوچرخه سواران مشهد به همراه سيستم متناسب كرايه دوچرخه پيشنهاد شده است.
البته نبايد اين مساله را فراموش كرد كه بدون فرهنگ سازي اين سرمايه گذاري هاي كلان تاثير قابل توجهي نخواهد داشت.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1962740