مدیر آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: این معاونت 300 دستگاه دوچرخه سفارش داده و ایستگاه های لازم در این خصوص نیز جانمایی شده اند.

احمدرضا کلینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان از اجرای این پروژه تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: با اشاره به اینکه پروژه ای که اکنون در اصفهان آغاز شده در کشور جدید است، اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند مطالعات جامعی است چرا که در انتخاب مسیر و نحوه کرایه دوچرخه ها هیچ تجربه ای جز در کشورهای خارجی وجود ندارد.

مدیر آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان با وعده اینکه تا یک ماه آینده ایستگاه های دوچرخه در اصفهان راه اندازی می شود، افزود: اکنون سه ایستگاه در محورهای شمالی – جنوبی شهر جانمایی شده که از میدان انقلاب به سمت چهارباغ عباسی و میدان نقش جهان به سمت خیابان سپه است.

وی تصریح کرد: در محورهای شرقی و غربی نیز ایستگاه هایی بین پل فلزی و پل شیری در نظر گرفته شده است.

کلینی ادامه داد: اکنون 300 دستگاه دوچرخه از دوچرخه سازی های بومی خریداری که این دوچرخه ها نیاز به تجهیزات چندانی ندارند و مدل آن به گونه ای است که فرد می تواند به راحتی سوار یا پیاده شود.

مدیر آموزش معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان بیان داشت: با توجه به اینکه هدف از اجرای این پروژه حذف حلقه های ترافیکی است، رنگ سبز را برای دوچرخه ها برگزیده ایم.

وی در خصوص نحوه کرایه دوچرخه ها افزود: هنوز قیمت کرایه دوچرخه ها تعیین نشده است، اما نحوه کرایه به این شکل است که در مرحله نخست تعدادی عضو پذیرفته و بر اساس اطلاعات کارت ملی، فرد ثبت نام و برای او کارتی صادر می شود که ویژه دستگاه های کارتخوان است.

کلینی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه “آیا خانم ها نیز می توانند برای استفاده از دوچرخه ها ثبت نام نمایند” گفت: فعلا متولی اجرای پروژه دوچرخه سواری در اصفهان هستیم.

سالهاست که معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان در راستای حذف حلقه ترافیکی شهر، به دنبال ایجاد محورهای دوچرخه سواری در برخی از خیابانها بوده، اما این پروژه تاکنون در حد حرف باقی مانده و تحقق نیافته است.

منبع:  /www.mehrnews.com