دسته: مقالات و کتب

راهنمایی برای توسعه تسهیلات دوچرخه سواری
مقالات و کتب

راهنمایی برای توسعه تسهیلات دوچرخه سواری 

این راهنما توسط AASHTO در سال 1999 برای طراحی هندسی تسهیلات دوچرخه انتشار یافته است. درمقدمه آن اهداف و تعاریف لازمه آورده شده است. در فصل اول آن خلاصه ای ازمواردی مانند دوچرخه، استفاده کننده از آن، انتخاب نوع تسهیلات مناسب، ابداعات در شرایط موجود،…

راهنمای تحلیل سرمایه گذاری در تسهیلات دوچرخه سواری (کلیات گزارش NCHRP )
مقالات و کتب

راهنمای تحلیل سرمایه گذاری در تسهیلات دوچرخه سواری (کلیات گزارش NCHRP ) 

گزارشات NCHRP، با کمک دانشگاه های ایالت های مختلف آمریکا تهیه می شوند. و اسپانسر انجام این تحقیقات و گزارشاتAASHTO  با کمک FHA آمریکا است. و به صورت رایگان قابل دسترس هستند. گزارش552 NCHRP ، راهنمایی برای تحلیل سرمایه گذاری در تسهیلات دوچرخه سواری است…