معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 12 با بیان اینکه احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری در محدوده اطراف بازار در دست اجراست گفت: مسیر دوچرخه سواری در این محدوده تا ضلع جنوب میدان امام خمینی(ره) ادامه خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس محمد حسنی با بیان این مطلب اظهار کرد: مسیر ویژه دوچرخه سواری هم اکنون از گلوبندک تا ناصر خسرو ایجاد شده است که با 200 دستگاه دوچرخه در خدمت شهروندان قرار دارد و استقبال خوبی از آن شده است که با ادامه مسیر ویژه دوچرخه سواری و افزایش تقاضای شهروندان امکان افزایش تعداد دوچرخه ها نیز وجود دارد.
وی افزود: در ادامه این مسیر از خیابان 15 خرداد به سمت خیابان صوراسرافیل و در نهایت تا ضلع جنوبی میدان امام خمینی(ره)  امتداد خواهد یافت که هم اکنون عملیات اجرایی این طرح در حال اجراست.
معاون شهردار منطقه 12 گفت: طراحی این مسیرها به گونه ای است که فعالیت های کسبه بازار با مشکلی مواجه نشود و از سوی دیگر شهروندان و خریداران نیز بتوانند بدون دغدغه از پیاده روها استفاده کنند.
محمدحسنی تصریح کرد: این عزم در مجموعه مدیریت شهری به طور جدی وجود دارد که فرهنگ دوچرخه سواری بین شهروندان نهادینه شود و حداقل در مسیرهای کوتاه شهروندان از دوچرخه برای تردد خود استفاده کنند و این وسیله پاک و مورد تایید تنها به چشم وسیله ای تفریحی دیده نشود و به یکی از وسایل نقلیه مهم و تاثیرگذار در سفرهای شهری تبدیل شود.