پروژه Agewell  در شهرهای  کامدن و وست مینستر دارد کمک هزینه ی آموزش دوچرخه به گروه های دوچرخه سواران مسن  را میدهد . این پروژه کمک میکند که دوچرخه سواران مسن به  دوچرخه سواری گرایش بیشتری داشته باشند . این پروژه آ موزش دوچرخه سواری و گروه سواری را برای افراد بالای 50 سال فراهم می کند .

Agewell

منبع : http://www.lcc.org.uk/index.asp?PageID=1756