سایکلو توریسم از لحاظ لغوی از دو کلمه سایکل بمعنای دوچرخه و توریسم یا همان گردشگری تشکیل یافته و همانطور که از اسمش پیداست در واقع نوعی از جهانگردیست با این تفاوت که وسیله نقلیه آن دوچرخه میباشد.


البته این تنها بخشی از تفاوت سفر با دوچرخه به نسبت سایر انواع سفر است و تفاوت در دیدن و لمس بدون فاصله طبیعت و خستگی و غیره و غیره بخشهای دیگریست که هرگز در سایر انواع گردشگری یافت نمیشوند.

معمولا هنگام سفر این وسیله نقلیه است که انسان را جابجا میکند اما اینجا خود وسیله نقلیه هم با نیروی انسان جابجا میشود.
شرایط آب و هوایی در اینجا بسیار مهمتر از سایر انواع مسافرت اهمیت دارد.
دوستان همسفر در مسافرت با دوچرخه اگر همرنگ نباشند بلاشک دچار اختلاف و درگیری خواهند شد و این بخاطر فشار خستگی حاصل از بار و رکاب زدن است.
شاید اگر بخواهم سایر تفاوتها و مزیتهای این نوع از گردشگری را بگویم در این کوتاه سخن نگنجد اما برای ختم کلام یک مطلب را میگویم و آن اینکه لذتی دارد که ترکش را ناممکن میکند.منبع: http://2charkhesavari.blogfa.com