ساختمان منحصر به فرد با مسیر دوچرخه سواری بر روی سقف طراحی شده توسط معماران NL.
ساختار شیشه ای محصور مغازه اجاره دوچرخه، کافه مدرن، و راه پله که دسترسی به ولودروم در پشت بام را فراهم می کند.
باشگاه دوچرخه در Hainan، چین ساخته شده است.