حمل و نقل های بخش غیر تجاری ایلات متحده در سال 2001


میزان دوچرخه سواری در آمریکا


میزان دوچرخه سواری و پیاده روی در کشورهای مختلف


خط ویژه دوچرخه – هلند

سطح خط ویژه به رنگ قرمز

عرض کافی برای عبور دو دوچرخه

شبکه گسترده

در تقاطعها نیز این مسیر علامتگذاری شده است


خط ویژه مشترک اتوبوس و دوچرخه – آلمان

عرض زیاد می باشد

علایم و خط کشیهای مشترک


پارکینگ دوچرخه – آلمان

در ایستگاههای حمل و نقل عمومی مهم متداول می باشند

مسقف می باشند

در ایستگاههای ترانزیت امکانات اجاره دوچرخه مهیا می باشد

خط ویژه خلاف جهت با عرض کم در بریتانیا

باریکتر از استانداردهای AASHTO

در خیابانهای یکطرفه خطوط ویژه خلاف جهت برای راحتی دوچرخه سواران در نظر گرفته می شوند

کنار گذر مخصوص دوچرخه

در سرتاسر اروپا استفاده می گردند

برخی از این خطوط برروی خطهای آهن متروکه ایجاد می گردند

در امتداد اتوبانهای با سرعت بالا بیشتر استفاده میگردند

عوامل تاثیر گذار در اتخاذ تصمیم در زمینه پیاده روی و دوچرخه سواری

مسافت / زمان بیش از نیمی از سفرها کمتر از 8/4 کیلومتر می باشند

دیدگاه

موانع سفر

موانع موجود در مقصدها

مسافت / زمان

موانع سفر


موانع موجود در مقصدها


مسایل و دغدغه های ایمنی

استراتژیهای افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری

اضافه کردن تجهیزات لازم به امکانات موجود

ایجاد امکانات پیاده روی و دوچرخه سواری بین مناطق مسکونی و ایستگاهای حمل و نقل عمومی

افزایش امکان پیاده روی و دوچرخه سواری تفریحی

دیگر استراتژیها؟

بخشهايي از تدريس

مهندس ظهرابزاده

منبع: www.ttic.ir