دوچرخه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نوعی مد حمل و نقلی مناسب و به‌صرفه شناخته است. از جمله کشورهای پیشرو در استفاده از دوچرخه به عنوان سیستم درون شهری، می توان به چین، هلند، دانمارک، آلمان، انگلستان، کانادا، آمریکا و استرالیا را نام برد.

چین که پر جمعیت ترین کشور دنیاست، بیشترین درصد استفاده از سیستم دوچرخه را نیز در بین شهرهای دنیا به خود اختصاص داده است. در شهرشیجیاژوهانگ 55.8٪ و در تیجیان با 52.7٪ درصد از سفرهای داخل شهری توسط دوچرخه انجام می‌گیرد.

دوچرخه سواری در آمستردام هلند بهترین شیوه حمل و نقل در شهر و جزئی از زندگی مردم این شهر به حساب می آید. دوچرخه در شهر گرونگن، بیش از 38٪ ، در گوله37٪ و در آمستردام 27٪ از سهم سفرها را به خود اختصاص می دهد.

در آلمان نیز دوچرخه، در شهرهای مینستر، فریبورگ 27و درصد و در مونیخ،برلین و فرانکفرت، بیش از از10٪ کل سفرها را به خود اختصاص می دهد.

در جدول 1، درصد استفاده از مد دوچرخه در حمل و نقل درون شهری بعضی کشورها ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، دوچرخه سهم مهمی از سفرها را به خود اختصاص داده است.

جدول1. درصد استفاده از دوچرخه دربرخی از شهرهای دنیا

کشور

شهر

درصد

کشور

شهر

درصد

چین

شیجیاژوهانگ(2000)

55.8٪

انگلستان

کمبریج

10٪

تیجیان(2000)

52.7٪

آکسفورد

زنگژو(2000)

49.9٪

لندن

هانگژو(2000)

42.8٪

دورهام

شانگهای(2004)

24.9٪

کانادا

ویکتوریا

بییجینگ(2004)

16.6٪

اتاوا هال

گانگژو(2003)

10.9٪

کالگری

هلند

گرونگن

38٪

شهر کبک

زوله

37٪

اِدمونتون

لیدن

33٪

مونترال

آمستردام

27٪

تورنتو

رتردام

16٪

آمریکا

پرتلند

دانمارک

کپنهاگ

29٪

واشینگتن

اُدِن

26٪

دنور

آلمان

مینستِر

27٪

شیکاگو

فریبورگ

22٪

نیویورک

برِمن

21٪

استرالیا

کانبرا

مونیخ

13٪

ملبورن

برلین

10٪

آدلاید

فرانکفورت

10٪

سیدنی

ترجمه و تدوین: احسان روحی

منابع: TRB2011,Articles