1. آمستردام – هلند
  2. کپنهاگن – دانمارک
  3. ترادهیم – نروژ
  4. لوند – سوئد
  5. برلین – آلمان
  6. بازل – سوئس
  7. توکیو – ژاپن
  8. پاریس – فرانسه

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند