هواپیمای بی موتور در سراشیبی ، طراحی و ساخته شده توسط Jeff Tiedeken، که می تواند با سرعت بیش از 60 مایل در ساعت (100 کیلومتر در ساعت) برسد.
دوچرخه با قاب سفارشی ساخته شده است و زنجیر و پدال ندارد.