جدیدترین رده بندی امتیازآورترین دوچرخه‌سواران پیست در ماه فوریه اعلام شد که در آن رکابزنان ایران باز هم سقوط کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین رده‌بندی امتیازآورترین دوچرخه‌سواران جهان در ماه فوریه از سوی اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواران (uci) اعلام شد که رکابزنان ایران برای چهارمین ماه پیاپی سقوط کرده‌اند.

در رشته‌ چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی “فیلیپ” از استرالیا با ‌٦٧٥ امتیاز هم‌چنان درصدر قرار دارد. مهدی سهرابی با هشت پله سقوط و کسب ‌١٦٥ امتیاز در مکان بیست و هشتم قرار گرفت. امیر زرگری با ‌١٥٠ امتیاز مکان بیست و نهم را به خود اختصاص داد. زرگری در رده‌بندی ماه گذشته بیست و پنجم بود.

حسین ناطقی با دو پله سقوط نسبت به ماه گذشته و کسب ‌٨٣ امتیاز در مکان چهل وششم قرار گرفت.

در رده‌بندی تیمی این رشته، تیم ملی استرالیا با ‌١٣٤٠ امتیاز در صدر قرار دارد. تیم ملی ایران با دو پله سقوط با ‌٤٣٨ امتیاز مکان یازدهم را به خود اختصاص داد. در رشته‌ یک کیلومتر تایم تریل انفرادی هم‌چنان “لی‌ون هائو” از چین با ‌١١١٠ امتیاز صدرنشین است. علیرضا احمدی با ‌٢٢٠ امتیاز در مکان چهاردهم قرار گرفت. احمدی در رده‌بندی ماه گذشته سیزدهم بود.

در رده‌بندی تیمی این رشته، فرانسه با ‌١٩٥٦ امتیاز در صدر است. ایران با یک پله سقوط و کسب ‌٢٥٤ امتیاز در مکان هفدهم قرار گرفت.

در رشته‌ کایرین “کریس هوی” از انگلیس با ‌٩٦٠ امتیاز درصدر است. محمود پراش با سه پله سقوط و کسب ‌١٧٢ امتیاز مکان سی و سوم را به خود اختصاص داد.

در رده‌بندی تیمی، تیم فرانسه با ‌١٨٨٠ امتیاز در صدر قرار دارد. ایران با دو پله سقوط و کسب ‌٢٩٤ امتیاز مکان هجدهم را به خود اختصاص داد.

در رشته‌ مدیسون “میشل مارکف” دانمارکی با ‌٥٩٦ امتیاز برای نخستین بار در سال نو میلادی در صدر جدول ایستاد. مهدی سهرابی با ‌١٣٤ امتیاز مکان چهل و هفتم را به خود اختصاص داد . وی در رده‌بندی ماه گذشته چهل و دوم بود.

در رده‌بندی تیمی این رشته دانمارک با ‌١٢٧١ امتیاز به صدر آمد. تیم ایران در این قسمت حضور ندارد. از آسیا تنها ژاپن و کره در این قسمت حاضر هستند.

در رشته‌ دو امتیازی “کامرون مه‌یر” از استرالیا با ‌٩١٠ امتیاز برای سومین ماه پیاپی در صدر قرار دارد. مهدی سهرابی با ‌١٨٧ امتیاز مکان بیست و پنجم را به خود اختصاص داده است. وی در رده‌بندی ماه قبل بیستم بود.مصطفی سیدرضایی با ‌١١٨ امتیاز و هفت پله سقوط در مکان چهل و هفتم قرار گرفت.

در رده‌بندی تیمی، استرالیا با ‌١٢٩٥ امتیاز در صدر است. ایران با ‌٣٧٤ امتیاز مکان هفدهم را به خود اختصاص داد. ایران در رده‌بندی ماه گذشته پانزدهم بود.

در رشته‌ اسکراچ “راجر کلوگ” آلمانی با ‌٧٩٠ امتیاز همچنان صدرنشین است. مهدی سهرابی با ‌١٤٣ امتیاز و پنج پله سقوط مکان سی و یکم را به خود اختصاص داده است. وی در رده‌بندی ماه گذشته بیست و ششم بود. در رده‌بندی تیمی هم‌چنان هلند با ‌١٠٠٢ امتیاز صدرنشین است. تیم ایران در این قسمت حضور ندارد.

در رشته‌ سرعت انفرادی “کوین سریو” از فرانسه با ‌١٢٩٣ امتیاز در صدر قرار دارد. حسن علی ورپشتی با ‌١٤١ امتیاز مکان چهل و ششم را به خود اختصاص داد.
در رده‌بندی تیمی فرانسه با ‌٣٣٢٧ امتیاز در صدر است. ایران با ‌٣٣٦ امتیاز در مکان پانزدهم قرار گرفت.

در رشته‌ سرعت تیمی “کاسپر یورگنسن” از دانمارک با ‌٤٦٠ امتیاز در صدر قرار دارد. مصطفی سیدرضایی با ‌٥/١٦٧ امتیاز و یازده پله سقوط در مکان چهلم قرار گرفت تا بیشترین سقوط نمایندگان ایران در رده‌بندی جهانی را به خود اختصاص دهد.

در رده‌بندی تیمی دانمارک با ‌٥/١٨٠٧ امتیاز صدرنشین است. ایران با یک پله سقوط و کسب ‌٦٤٤ امتیاز در مکان یازدهم قرار گرفت.

اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواران (uci) هر ماه رده‌بندی بهترین رکابزنان جهان را اعلام می‌کند که در رده‌بندی جدید ملی‌پوشان ایران برای چهارمین ماه پیاپی سقوط کرده‌اند.

 

منبع : www. hamshahri.org