آیین نامه و اطلاعات مسابقات لیگ های دوچرخه سواری در سال 1390 از سوی کمیته مسابقات فدراسیون دوچرخه سواری اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،موارد ذکر شده در این آیین نامه به شرح زیر است:
1- آیین نامه اجرائی سال 1390
2- لیست مسابقات لیگ های سال 1390
3- نحوه امتیاز دهی
4- فرم تعهد نامه عدم استفاده از دوپینگ
5- فرم قرارداد باشگاه و ورزشکار

لطفا برای دریافت فایل آیین نامه اینجا کلیک کنید.