عناوین

دانشگاه های مورد بررسی

دوره های پیاده، دوچرخه و معلولین در سایر دانشگاه های معتبر دنیا

دانشگاه های مورد بررسی

دانشگاه مريلند آمريكا

دانشگاه كاليفرنياي آمريكا

دانشگاه كاونتري انگليس

موسسه FHWA در آمريكا

موسسه حمل ونقل IPENS در نيوزيلند

دوره های پیاده، دوچرخه و معلولین دربرخی دانشگاههای معتبر دنیا

اهداف دوره های آموزشی

عناوین آموزشی (سیلابس ها)

منابع مورد استفاده

شرکت کنندگان در کلاس ها

هزینه دوره ها، تعداد ساعات و پیش نیاز

اهداف دوره های آموزشی

معرفی طرح ها و برنامه هایی برای توسعه امکانات دوچرخه سواری

ارتقاء سطح تخصص طراحی علائم ترافیکی برای مسیرهای دوچرخه و محل های عبور پیاده

ایجاد ایمنی در مسیرها برای دوچرخه سواران و عابرین پیاده

فراگیری طرح هایی برای ایجاد امکانات برای عابرین پیاده و معلولین از جمله: ایجاده پیاده رو و پیاده راهها بر اساس استاندارد های موجود جهانی و ……….

عناوین آموزشی (سیلابس ها)(16 مورد)

استانداردها و قوانین و مقررات ساخت پیاده رو و ایجاد فضاهای عمومی

روش های یکپارچه سازی امکانات عابرین پیاده و معلولین با رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری

استراتژی ها و مقررات استاندارد ADA

استفاده از ابزارهای GIS

طراحی و ایجاد مسیرها و محل های عبور عابرین پیاده و معلولین

عناوین آموزشی (سیلابس ها)

طراحی انواع مسیرهای دوچرخه سواری

پارکینگ های دوچرخه و سایر امکانات دوچرخه سواری

طراحی و کنترل علائم ترافیکی

ایمنی دوچرخه سوار، عابرپیاده و معلول و راه های کاهش تصادف در این 3 مورد

بررسی نیازهای حمل و نقل معلولین بسته به نوع معلولیت   (معلولین با ویلچیر، نابینایان، ناشنوایان)

عناوین آموزشی (سیلابس ها) (ادامه)

طراحی پله، رمپ و پارکینگ برای معلولین

طراحی شهرهایی با قابلیت پیاده روی (walkable )

اعمال سیاست های حمایت از عابر پیاده

انواع رفتار های ترافیکی عابر پیاده

عابر پیاده  و دوچرخه سواردر تقاطع ها

آرام سازی ترافیک

منابع مورد استفاده

کتاب استاندارد AASHTO در زمینه گسترش امکانات دوچرخه سواری

استاندارد ADA (American Disability Act)

استاندارد DDA (Disability Discrimination Act )

راهنمای طراحی مسیرهای دوچرخه CNRPG (نیوزلند)

و استاندارد های دیگر

شرکت کنندگان در کلاس ها

برنامه ریزان حمل ونقل و مهندسان ترافیک که کارشان برنامه ریزی و طراحی امکانات دوچرخه سواری است

مهندسان، برنامه ریزان و مشاورانی که مسئول برنامه ریزی و طراحی امکانات عابرین پیاده و معلولین در خیابان ها و بزرگراهها هستند

نام دانشگاه

نام دوره

هزینه دوره

ساعات دوره

پیش نیاز دوره

مریلند آمریکا

طراحی و برنامه ریزی  دوچرخه

95$ کارمندان دولت 125$ سایرین

یک روزه (8 ساعت)

پیش نیاز ندارد

کالیفرنیا آمریکا

طراحی امکانات عابر پیاده

دو روزه (18 ساعت)

دوره مهندسی عمومی ترافیک

کالیفرنیا آمریکا

طراحی امکانات دوچرخه سواری

دو روزه

(18 ساعت)

دوره مهندسی عمومی ترافیک

 

 

موسسه IPENS نیوزیلند

طراحی مسیر دوچرخه

550 دلار

یک روزه

(8 ساعت)

مهندسی عمومی ترافیک

کاونتری انگلیس

علائم ترافیکی برای عابر و دوچرخه سوار

530 پوند

3 روزه

مهندسی عمومی ترافیک

کاونتری انگلیس

حمل و نقل غیر موتوری

425 پوند

2 روزه

مهندسی عمومی ترافیک

کاونتری انگلیس

حمل و نقل معلولین

425 پوند

2 روزه

مهندسی عمومی ترافیک

 

فرستنده : سيد مصطفي حسيني