پیاده روی

یادش بخیر؛ شنبه بازارها، جمعه بازارها، كهنه بازارها، صبح زود علی الطلوع به همراه خانم های فامیل كه اكثراً فقط برای رفتن به فلان بازار از شب قبل میهمان ما می شدند، همراه می شدیم. نگاه كردن هم حتی لذت خاصی داشت، چه رسد به قصد خرید و دقیقه ها چانه زدن.اما امروزه در دوره شهرنشینی معاصر هم حالت و تكنیك خاصی برای احیای مراكز خرید شهری ابداع شده است مانند باغ سپهسالار یا میدان حسن آباد خودمان و حتی نام این تكنیك را پیاده راه گذاشته اند، اما نه به طور كامل. حال می خواهم نظری اجمالی داشته باشم بر این كه پیاده راه چیست و چگونه باید باشد.
این روش در حال حاضر در نقشه های عبور و مرور شهری قدیمی و پرجمعیت، جزئی از انواع تجهیزات شهری به حساب می آید كه بسیار هم مورد توجه شهرداران و مردم قرار گرفته است. حتی كسانی كه به طور كامل هم از روش پیاده راه و چگونگی آن اطلاع ندارند، آنها را به خاطر آرامش، امنیت، فضای سبز و عدم وجود اتومبیل و آلودگی هوا، برای گذراندن زمان و كسب و كار ترجیح می دهند. صدها شهر در دنیا صاحب چنین پیاده راه هایی هستند كه هركدام حتی یك یا دو خیابان مركزی را در بر می گیرند و خیابان را به طور كامل در اختیار عابران پیاده قرار می دهند. این مناطق باید از تجهیزات كامل تر شهری اعم از هر چیزی كه برای تفریح عابران لازم باشد، بهره مند شوند چرا كه از علل موفقیت این نوع روش ها در راه سازی، رفت وآمد مختص عابرین و كاربرد تجاری- اداری آن است و تجهیزات آن هم بر اساس رفع این نوع نیازها تعیین شده است. با افزودن مغازه های بزرگ، استراحتگاه ها، كافه ها و رستوران ها، محل مناسبی برای خرید و كسب درآمد همچنین پررفت وآمد را ایجاد می شود.
برای مثال اگر در مناطق فاقد سكنه، سینما، تئاتر و دیگر مكان های سرگرم كننده باشد، رفت و آمد تابعه از تعطیلی مغازه ها ادامه دارد.
به هر حال تبدیل یك خیابان به محل مختص عابران پیاده به طور خاص افزایش كسب و درآمدزایی و اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت. حتی حضور سكنه در اینگونه مناطق، مانع پیشرفت این نوع از مراكز است.
در گذشته نه چندان دور، پس از احداث پیاده روها، مدرن كردن مغازه ها فقط دو سال طول كشید اما با تغییر ماهیت خیابان ها به پیاده راه، مغازه داران از پیش تر صاحب ویترین ها و اجناس بهتر و مدرن تر خواهند شد كه این تغییرات، باعث افزایش دادوستد و ارزش مغازه ها خواهد شد.
این پیشرفت های تجاری وقتی امكان پذیر است كه سیستم خیابان(پیاده راه) یعنی ابزارآلات، عمده فروشی، اجناس تخصصی و مواد غذایی با عابر پیاده هماهنگ باشند. به دنبال این تغییرات كیفی در خیابان ها تغییرات جالبی صورت خواهد گرفت. افراد زیادی به همراه خانواده های خود وارد این مناطق می شوند و براساس آمار به دست آمده باعث افزایش كسب درآمد بین ۱۵ تا ۶۶درصد خواهند شد.

 

سايت منبع