عضویت طلایی و نقره ای در CityBike


جهت توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر علمی و تخصصی در حوزه های دوچرخه ، پیاده روی و سایر زمینه های مرتبط ، امکان عضویت طلایی و نقره ای در وب سایت طبق شرایط و مزایای زیر فراهم گردیده است :

اشخاص حقوقی :
شرکت ها ، نهاد ها و سازمان ها می توانند طبق شرایط زیر به عنوان عضو طلایی یا نقره ای فعالیت نمایند .

شرایط و مزایای عضویت نقره ای

پرداخت حق عضویت سالیانه به میزان 1 میلیون تومان  و ارسال ماهیانه 20 مطلب

–          وب سایت تخصصی دوچرخه شهر بزرگترین پایگاه تخصصی دوچرخه بوده و مطالب ارسالی از جانب اعضای علمی به نام شرکت و یا سازمان مربوطه در وب سایت درج خواهد گردید . (در صورت دارا بودن وبسایت ، آدرس وب سایت نیز در کلیه مطالب درج خواهد گردید)

–          امکان شرکت در سمینارها و کنفرانس هایی که توسط مرکز دوچرخه شهر برگزار می گردد برای 10 نفر از افرادی که توسط عضو نقره اي معرفی می گردد با 50 درصد تخفیف .

–          امکان دریافت غرفه در نمایشگاه ها و کنفرانس هایی که توسط مرکز برگزار می گردد با 50 درصد تخفیف

–          امکان تهیه کتبی که توسط مرکز منتشر خواهد شد با 50 درصد تخفیف (به تعداد 50 جلد)

–          درج لوگوی شرکت و یا سازمان مربوطه در صفحه اول وب سایت دوچرخه شهر با 50 درصد تخفیف

شرایط و مزایای عضویت طلایی

 

پرداخت حق عضویت سالیانه به میزان 1 میلیون تومان  و ارسال ماهیانه 40 مطلب
و یا پرداخت حق عضویت سالیانه به میزان 2 میلیون تومان  و ارسال ماهیانه 20 مطلب

کلیه مزایای عنوان شده برای عضویت نقره ای ، برای اعضای طلایی با 80 درصد تخفیف وِیژه خواهد بود.

 

اشخاص حقیقی :

دانشجویان ، محققین و پژوهشگران می توانند بدون پرداخت حق عضویت و ارسال ماهیانه 20 مطلب به عنوان عضو نقره ای و یا ارسال ماهیانه 40 مطلب به عنوان عضو طلایی فعالیت نمایندو از مزایای در نظر گرفته شده برای اعضای نقره ای و طلایی بهره مند گردند .

–          در صورت دارابودن وب سایت یا وبلاگ آدرس وب سایت یا وبلاگ اشخاص حقیقی در قسمت پیوندهای وب سایت درج خواهد گردید . (امکان درج لوگو برای اشخاص حقیقی وجود ندارد)

 

مهم : نوع مطالب ارسالی : مطالب بايد غیرتکراری ، مفید و مرتبط با زمینه های موجود در وب سایت باشد و تعداد مطالبي كه مورد تاييد قرار گرفته و در سايت درج گردد ؛ ملاك عمل خواهد بود .