در پكن، هنوز دوچرخه‌سوارها امتيازاتي دارند. خيلي از آنها از چراغ قرمز عبور مي‌كنند، بي‌آن كه كسي به آنها اعتراضي كند. گردشگراني كه به پكن مي‌روند، راحت مي‌توانند دوچرخه كرايه كنند و در شهر گشت بزنند. پيدا كردن يك دوچرخه كوهستان 15 يا 21 دنده كار دشواري نيست.با افزايش شمار خودروها در پكن، حالا ديگر رفت و آمد به كندي صورت مي‌‌گيرد. خودروها مدت‌ها پشت چراغ قرمز مي‌مانند و رانندگان به اين وضع عادت كرده‌اند. راننده بايد در يك خيابان تا پايان آن يا تقاطع بعدي برود و بعد تغيير مسير دهد.
اما دوچرخه‌ها از هر نظر آزادند. كساني كه از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه استفاده مي‌كنند، توجهي به آلودگي هواي شهر ندارند. فقط به اين فكر هستند كه راحت‌تر و زودتر به مقصد برسند. آنها در ميانه راه، از دوچرخه پياده مي‌شوند و در همان خيابان دور مي‌زنند. هر جا كه دلشان بخواهد مي‌ايستند و به گردش مي‌پردازند، يا اين كه دوچرخه را بيرون فروشگاهي پارك مي‌كنند و به خريد مي‌پردازند.
دوچرخه‌هاي شهر پكن، اغلب نو و پيشرفته نيستند. خيلي‌ها بويژه افراد مسن، از دوچرخه‌هاي قديمي خود استفاده مي‌كنند. اگر در شهر پكن دوچرخه‌اي را با عمر 20 يا حتي 30 سال ديديد كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تعجب نكنيد.

 

سايت منبع