اگر به پكن سفر كنيد، آنچه در اين شهر بيش از هر چيز توجه شما را به خود جلب مي‌كند، عبور و مرور بسياري از مردم در شهر با دوچرخه است. هنوز در پكن مسيرهاي ويژه دوچرخه به چشم مي‌خورد كه دوچرخه‌سواران از جوان تا كهنسال با فراغ بال در آنها رفت و آمد مي‌كنند و به كارهاي روزمره خود مي‌رسند. دوچرخه از ساليان دور با زندگي مردم پكن گره خورده است. در اين شهر 7 ميليون دوچرخه وجود دارد؛ اما دوچرخه‌سواري در شهر مثل يك يا دو دهه پيش نيست. وضعيت براي دوچرخه‌سواران پكني روز به روز دشوارتر مي‌شود. در مدت حدود 3 سال تعداد خودروهاي شهر پكن دو برابر شده است. اكنون در پايتخت چين بيش از 3/3 ميليون دستگاه خودرو در حركت هستند.

دوچرخه

اين تعداد خودرو به اضافه كارخانه‌هاي دودزاي فراوان در اطراف شهر، هواي شهر را بشدت آلوده كرده است. در چنين وضعي، كساني كه از دوچرخه استفاده مي‌كنند، نمي‌توانند زمان زيادي ركاب بزنند، زيرا هواي آلوده به دستگاه تنفسي آنها آسيب مي‌رساند.مساله ديگر تعرض خودروها به خطوط دوچرخه است. در‌اين‌باره سخت‌گيري مي‌شود. اما وقتي ترافيك شهر سنگين است، رانندگان خودروها، از قوانين تخطي مي‌كنند و خيلي‌هايشان وارد مسير دوچرخه‌ مي‌شوند كه تنها با يك خط از مسير خودروها جدا شده است.

 

سايت منبع