این دوچرخه که نتیجه ذوق هنری طراح را نشان میدهد از طراحی ایرودینامیکى و ارگونومی خوبی بهره گرفته است . علاوه بر زیبایی ظاهری که دارد می تواند مسیر نقشه ، دنده دوچرخه فعلی ، دما ، زمان و سرعت را در صفحه ای که جلوی فرمان قرار دارد نمایش دهد.


منبع : http://2new.ir