جهت درج لوگو در صفحه اصلی وب سایت می توانید با ایمیل info@iranbike.ir مکاتبه فرمائید .

تعرفه درج لوگو در وب سایت

1 ماهه

500،000 تومان

3 ماهه

900،000 تومان

12 ماهه

3،200،000 تومان

قابل ذکر است تنها درخواست های شرکت و سازمان هایی که فعالیت آن ها مرتبط با موضوع وب سایت می باشد مورد تایید قرار خواهد گرفت .