با یادگیری و استفاده از لبه های داخلی و خارجی اسکیت با تقسیم وزن بدن به ظرفین می توانید به هدفتان در یادگیری حرکت معروف دابل پوش نزدیک شده و این تکنیک به ظاهر سخت را به آسانی بیاموزید. البته در بخش های بعدی ما توضیح کاملی درباره حرکت دابل پوش و چگونگی پیدایش این تکنیک از ابتدا و تأثیر زیاد آن در اسکیت حرفه ای سرعتی خواهیم داد.

● لبخ داخلی inside

در واقع لبه داخلی، به فشار یک یا توسط خط و قسمت داخلی چرخ های اسکیت به طرف بیرون بدن را گویند که با آن پوش یک نیز گفته می شود.

▪ چگونگی استفاده از لبه داخلی

شما بعد از مرحله بهبود پای خود را به خط مرکزی بدنتان برمی گردانید و از اینجا است که مرحله پوش با لبه داخلی غاز می شود. وظیفه شما در این قسمت، هل دادن پای بهبود با تمام قدرت از خط مرکزی با قسمت داخلی چرخ ها به سمت بیرون از بغل است. حال مهمترین نکته این است که در هنگام انجام پوش یک یا هل دادن با لبه داخلی، وزن بدنتان را به سمت مخالف پای کشیده شده ببرید و کاملاً روی پای ثابت در حال سر خوردن بمانید. در واقع پای ثابت در حال تکامل مرحله سر خوردن می باشد. در این هنگام پای پوش زن همان طور که در عکس مشاهده می شود. کاملاً کشیده به طرف مخالف بدن است تا اسکیت آن پا در قسمت داخلی کاملاً به سطح زمین نزدیک شود.

ـ نکات مهم

۱) قبل از شروع پوش، زانوها باید کاملاً خمیده در حالت موازی کنار یکدیگر قرار گیرند. به طوری که فاصله آنها به اندازه دو دست در حالت مشت شده باشد.

۲) قبل از شروع پوش، وزن بدن را بین هر ۲ پایتان به طور مساوی تقسیم کنید.

۳) مرحله پوش را روی لبه داخلی تا حدی ادامه دهید که احساس کنید هل دادن به بغل دیگر در مرحله سر خوردن تأثیر یندارد.

۴) در هنگامی که حرکت پوش را به بغل آغاز می کنید. در ابتدا وزن بدنتان را که به طور مساوی بر روی هر ۲ پا می باشد. کم کم بر روی پای ثابت که در حال سر خوردن است بیندازید.

۵) در هنگام انجام حرکت پوش، یا لبه داخلی بالاتنه خود را رو به جلو ثابت نگه دارید و نگذارید حرکت کمترتان باعث چرخش شانه ها شود.

● لبه بیرونی out side

لبه بیرونی اینگونه تعریف می شود. وقتی پای پوش در مرحله هل دادن به بغل روی لبه خارجی (بیرونی را به پایان می رساند و مان پا در حالت برگشت (RECOVERY) به پشت پای ثابت برمی گردد. قبل از اینکه کاملاً به پشت پای ثابت و سرخورنده برگردد. پای ثابت در حالی که روی زمین سر می خورد با انداختن وزن بدن به روی خط بیرونی چرخ ها و اسکیت، در یک حالت چرخش SLALON به طرف داخل خط مرکز بدن و بلافاصله مجدداً به طرف بیرون بدن و لبه داخل، حرکت خودش را آغاز می کند و از مرکز ثقل بدن خارج و تا انتهاء، همان طور که در توضیح پوش با لبه داخل گفته شد. حرکت خودش را تکمیل می کند.

▪ چگونگی استفاده از لبه بیرونی

استفاده از لبه بیرونی اسکیت تا حد سخت تر از زمانی است که شما از لبه داخل استفاده می کنید. بنابراین با کمی دقت و رعایت نکات اساسی و حساس در اجراء این تکنیک بسیار مهم به تکامل حرکت دلیل پوش کمک خواهید کرد دقت کنید منحصرترین قسمت در اجراء این تکنیک که عمل انجام آن را برای اسکیت بازان دشوار ساخته، برخلاف حرکت بر روی لبه داخلی در هنگام پوش، در واقع بیشترین بخش از وزن شما روی پای پوش زن قرار دارد و کم کم بر روی پای ثابت متمرکز می شود، اما در زمان استفاده از لبه بیرونی، پای پوش زده شما در حالت استراحت و بهبود از روی زمین بلند شده، بنابراین حرکت بر روی لبه بیرونی چرخ های شما با تمام وزن بر روی تک پا بوده و قبل از فرود آمدن این پا بر روی زمین حرکت می کنند. بنابراین تمام سختی این حرکت تحمل کل وزن بدن بر روی یک پا است.

ـ نکات مهم

۱) قبل از استفاده از لبه بیرونی سع یکنید روی همان پا کمی سر خورده که این امر در هنگام سر خوردن باعث به دست آوردن تمرکز جهت به دست آوردن تعادل می شود. بنابراین وزن خود را به سمت بیرون بدن مایل کنید تا کاملاً لبه خط بیرونی چرخ ها بر روی زمین رو به جلو سر بخورد.

۲) از محکم بودن کفش هایتان اطمینان حاصل کنید چرا که وزن بدن شما در هنگام استفاده از لبه، فشار زیادی را روی مچ پاها و سایر قسمت های ساق وارد می کند.

۳) دقت کنید ۳ قسمت بدن زمانی که به درتس یاز لبه بیرونی استفاده می کنید در یک خط صاف قرار می گیرد

۱) شانه

۲) زانو

۳) نوک کفشی که روی لبه بیرونی قرار دارد.

در آخر پیشنهاد می شود که در انجام تمرینات بسیار کوشا باشید و با جدیت تمرینات خود را انجام دهید. این را به یاد داشته باشید که زمانی می توانید به یک سرعت بالا دست یابید و کمتر خسته شوید که بتوانید بدون آنکه حرکت اضافه ای انجام دهید از اول تا پایان مسابقه را بدون خستگی طی کنید