دوره کوتاه مدت طراحی مسیرهای ویژه پیاده ، دوچرخه سواران و معلولین توسط تیم علمی تخصصی TTIC طراحی گردیده و تا به حال برای برخی از شهرداری های کشور ارائه شده است . هم اکنون کلیه فیلم های این دوره موجود و به صورت غیر حضوری قابل ارائه می باشد .

اطلاعات بیشتر


تلفن های تماس : 22140632 – 22140631

دوره غیر حضوری طراحی مسیر های ویژه پیاده ،  دوچرخه سواران و معلولین

معلولین و طراحی معابر خاص شهرهای با قابلیت پیاده روی (Walkable)

قوانین حمايت از معلوين

معیارهای طراحی شهر برای پیاده ها و معلولين

طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه (Bike Lane Design)

پارکینگ های دوچرخه و تسهیلات دیگر (Bike Facilities)

ITS معلولین

ITS دوچرخه سواری

خصوصي سازي و تاثير آن در رواج دوچرخه سواري

سطح پياده رو ها و نگهداري و تعميرات

ارائه محتوای دوره آموزش پیاده و دوچرخه و معلولين در سایر کشورها

استاندارهاي (خارجي و داخلي )طراحي شهر براي معلولين

دوچرخه سواری و پیاده روی ( در سایرکشورها)

آلودگی هوا

شبيه سازي پياده راه ها

شیوه های آمارگیری

شهرهاي زيرزميني يا زير سطحي

ايمني پياده و دوچرخه و معلولين و قوانين راهنمايي و رانندگي ايران و جهان

یکپارچگی سیستم های غیر موتوری و موتوری