ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل شهری

ارتقاء سطح سلامت روحی و جسمی شهروندان

کاهش ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی

کاهش مصرف سوخت

دسترسی آسان به مکانهای عمومی

کاهش هزینه خانوار

اصلاح الگوی مصرف

 

شهرداری منطقه 8

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران