دوچرخه سواری

طرح دوچرخه همگاني از پروژه هاي شهرداري تهران درجهت ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه بعنوان يكوسيله حمل و نقل درون شهري ميباشد كه با كمك سازمان حمل و نقل ترافيك ومديريت شهرداري منطقه هشت و اجراي انجمن دوچرخه سواري شهرداري تهران به مرحله اجرا در آمد و در فاز اول طرح، سيزده نقطه از منطقه 8 و در فاز 2 تعداد خانه هاي دوچرخه به 33 دستگاه افزايش يافته و جمعا 1000  دستگاه دوچرخه در اختيار شهروندان قرار گرفته است. براي استفاده از اين طرح كافيست با داشتن 15 و حداكثر 60 سال در هر يك از خانه هاي دوچرخه در سطح منطقه ثبت نام  نماييد.همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي ، شناسنامه و يك قطعه عكس و براي سنين كمتر از 18 سال همراه بودن ولي (پدر و مادر )در زمان ثبت نام الزامي ميباشد.تمامي هزينه هاي طرح و ثبت نام و همچنين استفاده از دمچرخه از طرف شهرداري تهران در فاز اول پرداخت و استفاده براي عموم شهروندان رايگان ميباشد.در اين طرح كليه افراد ثبت نام شده بيمه بوده و ميتوانند با هر بار مراجعه به خانه هاي دوچرخه به مدت 4 ساعت از دوچرخه استفاده كنند.

ثبت نام

 

1-ابتدا با داشتن 1 قطعه عکس پشت سفید – کپی کارت ملی – کپی شناسنامه به یکی از خانه های دوچرخه مراجعه نموده و ثبت نام نمائید .

2- پس از به پایان رساندن ثبت نام ، مبلغ 20.000 ریال بابت چاپ و صدور کارت را به متصدی خانه دوچرخه پرداخت نموده و در قبال آن قبض سبز رنگ را دریافت نمائید.

3- پس از گذشت 3 روز کامل (72 ساعت) با در دست داشتن قبض سبز رنگ به دفتر مرکزی پایلوت دوچرخه مراجعه و کارت خود را از مسئولین بخش صدور کارت دریافت و قبض سبز رنگ را به ایشان تحویل دهید .

4- پس از دریافت کارت خود به یکی از خانه های دوچرخه مراجعه کرده و با نشان دادن کارت خود به متصدی تقاضای دریافت دوچرخه نمائید.