شهردار منطقه 5 گفت : در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر تکمیل شبکه دوچرخه سواری 20 کیلومتر مسیر دوچرخه در غرب تهران احداث شد .

به گزاش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، سعید طلوعی شهردار منطقه با اعلام این خبر افزود: به منظور ایجاد مسیر کالبدی و فرهنگی و همچنین نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سواری 13مسیر در سطح منطقه احداث شد.

وی توسعه حمل و نقل عمومی را از اولویت برنامه‌های منطقه در کاهش ترافیک برشمرد و گفت : در این منطقه 20 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری احداث وتوسعه این مسیرها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به این که منطقه 5 از فضای مناسب در توسعه مسیر دوچرخه برخورداراست گفت : باتوجه به توپوگرافی منطقه و فضای مناسب  موجود همزمان با افزایش سهم حمل ونقل عمومی در سایر بخش ها توسعه  مسیر دوچرخه سواری دراولویت برنامه های ترافیکی  منطقه قراردارد.

طلوعی ایجاد دسترسی شبکه دوچرخه سواری به پایانه های حمل ونقل عمومی وهمچنین ایستگاه مترو ازدیگر طرح های منطقه برشمرد.

وی ازاتصال شبکه دوچرخه سواری به ایستگاه متروصادقیه خبردادوگفت:  با احداث دو مسیر درخیابان های رزغربی وولیعصر(عج)دسترسی شهروندان به ایستگاه مترو صادقیه با استفاده ازدوچرخه فراهم شده است که درتکمیل این شبکه مسیر دوچرخه سواری تا پارک الهام و رود دره کن ادامه خواهد یافت.

شهردار منطقه 5 در ادامه از استقبال شهروندان از مسیرهای دوچرخه سواری خبر داد و گفت : با هماهنگی به عمل آمده با ایستگاه ها، شهروندان می توانند با ارائه مدارک و اطلاعات شخصی به عضویت خانه های دوچرخه در آمده و به صورت رایگان از دوچرخه‌های موجود استفاده کنند .

 

 

 

منبع: تین نیوز به نقل از تهران سما