مراسم تجلیل از پیشکسوتان دوچرخه سوار کشورمان با حمایت مسئولان اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛

در مراسمی با حضور علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، رئیس ستاد مدیریت سوخت کشور، مدیر خاورمیانه اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی (UITP) و مسئولان اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری از پیشکسوتان این رشته ورزشی تجلیل شد.

در این مراسم که در هتل المپیک تهران برگزار شد، از پنج نفر از پیشکسوتان این رشته ورزشی (هاشم راستی، احمد نادرخانی، حسن آقا غفار، حسن آریان فرد و پرویز مزلقانی) تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از حمید اورعی به عنوان “تنها شهروند تهرانی که بیشترین استفاده از دوچرخه داشته” و سایر مدیران و مسئولانی که بیشترین اقدامات را در توسعه دوچرخه سواری داشته اند، تقدیر و قدردانی گردید.

این کنفرانس طی 2 روز برگزاری با ارائه 60 مقاله به صورت شفاهی و پوستر و 9 کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف با حضور متخصصان و صاحبنظران این حوزه، با صدور بیانیه پایانی در راستای حمایت همه جانبه مسئولین و مدیران از توسعه دوچرخه سواری به کار خود پایان داد.