هرماه جولاي، مردم صدوشصت كشور دنيا مسابقه دوچرخه سواري توردوفرانس را در جـاده هاي فرعي و راههاي پر افت وخيز كوهستانهاي افسانه اي آلپ تماشا مي كنند . در خارج از فرانسه در كلمبيا و اتيوپي اين مسابقه بسياري را مجذوب خود مي كند و در قلب اروپاي دوچرخه سوار هم مثل هلند بلژيك ، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا تماشاي توردوفرانس يك عادت شده است . اين رويـارويي فيزيكي با طبيعت به كمك كاروان اتومبيل هاي اسكورت، متخصصان تغذيه ، ماساژورها و مكانيك ها و درسايه حاميان مالي به يك نمايش شهري تبديل شده است . شهرهاي روئن (Roven) بردو(Bordeaux) سن اتين(Stetienne) و ساير شهرهاي فرانسه كه درتور سال 1977 شرط بندي هاي موفقي داشته اند.كارشان را براي تماشاي توردوفرانس تعطيل مي كنند. پاریس يك روز تمام را به اين كار اختصاص مي دهد . بعداز هشت يا ده دور گردش در مركز شهر مسابقه در شانزه ليزه به پايان مي رسد. توردوفرانس همانند دو ماراتن در لندن ، بوستون ، نيويورك و توكيو براي خود درمتروپول بزرگ جايي بازكرده و به نمادي از زندگي شهري تبديل شده است . Grand Boucle هم در پوشش مسـابقه دوچرخه سواري نمايش جلوه هايي از مناظر فرانسه و كمي هم كشورهاي همجوار است . تيــم هاي شــركت كننده توسط بانك ها، شـركت هاي بزرگ بيمه، سازندگان وسائل خانگي و سوپرماركت هاي زنجيره اي حمايت مي شوند. اين تور دريك شهر سرمايه داراي به آساني براي خود جايي پيداكرده . ولي ربطي به دوچرخه سواري دلچسب به عنوان يك وسيله حمل ونقل شهري ساده ندارد. بلكه ابزاري جهت تبليغ مصرف گرايي است كه در عين حال براي عده فرصت ديدن ورزشكاران را فراهم مي سازد. مسابقات دوچرخه سـواري از اين نوع در ســاير كشورهاي اروپايي كم وبيش بهم شبيه اند و شايد هم نسبت به تورهاي فرانسوي كمتر جذاب باشند. اما همه آنهاچندساعتي مراكز شهرها را به تعطيلي مي كشانند و دراين ميان اين كوكاكولاست که سود واقعی را می برد .