تنها با رعایت چند قانون ساده ، می توانیم احتمال تصادف و حوادث را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهیم . اولین قانون ساده : استفاده صحیح از کلاه ایمنی است ( مطابق شکل ).

دومین قانون ساده : چک کردن دوچرخه و لاستیک ها و همراه داشتن تجهیزات ضروری است .

سومین قانون ساده : همیشه در جهت تردد وسایل نقلیه حرکت کنید و به یاد داشته باشید عابر پیاده نیستید

و وسایل نقلیه انتظار عبور شما را ندارند.

چهارمین قانون ساده : فاصله مناسب و ایمن با درپوش های فاضلاب و گریت های خیابان را داشته باشید.

پنجمین قانون ساده : فاصله مناسب و ایمن با ماشین هایی که در خیابان پارک شده داشته باشید.

ششمین قانون ساده : در خط مستقیم حرکت کنید و تغییر مسیرهای ناگهانی نداشته باشید.

هفتمین قانون ساده : هنگام تغییر جهت با حرکات زیر می توانید به وسایل نقلیه پشت سر خود اطلاع دهید.

منبع: www.ttic.ir