بیمه

پروژه بطورکامل توسط شرکت بیمه شهر نزد شرکت بیمه آسیا درقبال خطرات حریق انفجار،صاعقه زلزله، طوفان سیل تصادف وتصادم بیمه مسئولیت وشخص  ثالث بیمه گردیده

 

مشکلات در مسیر ها


شهرداری منطقه 8

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران