دوچرخه سواریدوچرخه، شاهکار دانش فیزیک است. این وسیله، با تبدیل قدرت عضلانی افراد به انرژی جنبشی و به حرکت درآوردن چرخه‌ها، از بیشترین کارایی انرژی در مقایسه با هر وسیله دیگری که تاکنون ساخته شده، برخوردار می‌باشد.

دوچرخه‌سواری منافع زیادی برای اقتصاد، سلامت و پاهای شما دارد، اما شاید مهم ترین ویژگی آن، در فقدان نتایج ناگوار به وجود آمده از سوی سایر روش‌های رفت و ‌آمد است. عدم انتشار گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن در مقایسه با خودروهای سواری که CO2 تولید می‌کنند، یک مزیت چشم گیر می‌باشد بدین ترتیب، دوچرخه‌سواران در تغییر آب و هوای کره زمین هیچ نقشی ندارند، چرا که آنها با سوزاندن کربوهیدرات‌ها، از چشم دوختن به نفت وارداتی و سوخت‌های فسیلی بی‌نیازند. به علاوه، این جمعیت زیاد هیچ نقشی در تخریب منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی و آلودگی صوتی ندارند

هم اینک در بیش از  300 شهر در سراسر دنیا، دوچرخه‌سواران همه ماهه با گردهمایی، اعتراض خود را به اولویت دادن به خودروها در مقابل منافع جامعه  اعلام می‌کنند. این دوچرخه سواران با ایجاد راه‌بندان‌های 5 تا 20 دقیقه‌ای، امیدوارند که شهرها را به دوستان دوچرخه‌سواران تبدیل کنند.

هم اینک در بیش از  300 شهر در سراسر دنیا، دوچرخه‌سواران همه ماهه با گردهمایی، اعتراض خود را به اولویت دادن به خودروها در مقابل منافع جامعه  اعلام می‌کنند. این افراد در تجمع‌های چند ده‌هزار نفری، نگرانی خود را از رشد بی رویه در مصرف سوختهای فسیلی، به گوش مسئولان می‌رسانند. این دوچرخه سواران با ایجاد راه‌بندان‌های 5 تا 20 دقیقه‌ای، امیدوارند که شهرها را به دوستان دوچرخه‌سواران تبدیل کنند. نهضت دوچرخه‌سواری به دلیل ویژگی‌های سرگرمی، تفریح، تأمین سلامتی و متناسب نمودن اندام‌ها همراه با ارزان بودن، توانسته اصلاحات اجتماعی را در کشورهای زیادی تسریع نماید. ساخت دو فیلم مستند با عناوین «ما هم جابجا می‌شویم» و «راز افشا شده»، ایجاد صدها پایگاه اینترنتی و سایت‌های ویژه بحث و گفت وگو، حتی در بسیاری از شهرهایی که نگاه دوستانه‌ای به دوچرخه‌ها نداشته‌اند، تأثیرات مثبت فراوانی را بر جای گذاشته است.

تنها راه مقابله با انتشار انواع گازهای سمی، آلودگی صوتی و اتکای بیشتر بر نیروی بدنی همراه با ایجاد اقتصادی پایدار،‌ ترویج بهره‌گیری از این شاهکار دانش فیزیک خواهد بود.

منبع: www.ttic.ir