دوچرخه ای که در تصاویر مشاهده می کنید KiloBike نام دارد و ویژگی شاخص آن که آن را از سایر دوچرخه ها متمایز می سازد ابعاد متغیر آن است. همانگونه که مشاهده می گردد با به کارگیری یک اتصال کشویی در بخش تنه اصلی دوچرخه، دوچرخه متناسب با ابعاد فیزیکی راکب تغیر اندازه داده و هماهنگ با نیازهای حرکتی وی می گردد. یکی از مشکلات پیش روی تهیه دوچرخه برای نوجوانان، بلا استفاده ماندن دوچرخه های با ابعاد کوچک پس از رشد آنها و ورود به سنین بالاتر می باشد و درنتیجه با ابتکار به کار رفته در این دوچرخه، این معضل مرتفع می گردد. همچنین این دوچرخه می تواند توسط افراد گوناگونی از اعضای خانواده مورد استفاده قرار گیرد.


 

سايت منبع