سيستم دوچرخه شهر پاریس(فرانسه)

نام پروژه : وليب VELIB

تاریخ آغاز پروژه : ژولای 2007

تعداد دوچرخه : 20000 دستگاه

تعداد ایستگاه : 1639 ایستگاه (دقیقاً یک ایستگاه در هر 300 متر در مرکز شهر)

هزینه استفاده : نیم ساعت اول رایگان در ادامه هرنیم ساعت هزینه بصورت صعودی 3،2،1 و… یورو افزایش می‌يابد.

نوع تکنولوژی : کارت هوشمند

در طی یک روز 20 هزار شهروند به وسیله 4 هزار دوچرخه در بخشی از مناطق پاریس جا به جا می‌شوند که 40% آنان کارمندان اداری هستند.

بارسلون (اسپانيا)

نام پروژه : باي‌سينگ BICING

تاریخ شروع پروژه : مارس 2007

تعداد دوچرخه : 3000 دستگاه

تعداد ایستگاه : 400 ایستگاه

هزینه :24 یورو حق اشتراک و نیم ساعت اول رایگان و درادامه در هر نیم ساعت مبلغ 30سنت از حساب متقاضی کاسته می‌شود.

نوع تکنولوژی :کارت هوشمند

محل قرار گرفتن خانه های دوچرخه در شهر بارسلون (اسپانيا)

فرانکفورت (آلمان)

نام پروژه : كال اì بايك CALL A BIKE

تاریخ آغاز پروژه : 2003

تعداد ایستگاه : 66 ایستگاه

هزینه استفاده : 8 سنت برای هر دقیقه

نوع تکنولوژی : موبایل

کپنهاگ (دانمارك)

نام پروژه : باي‌سيكلنBYCYKLEN

تاریخ آغاز پروژه : 1995

تعداد ایستگاهها : 110 ایستگاه

هزینه استفاده : استفاده از این پروژه برای کلیه شهروندان رایگان است. فقط کافی است برای باز شدن قفل دوچرخه‌ها افراد یک سکه 20 کرونری (2 يورو) به داخل صندوق فرمان دوچرخه بیاندازند

نوع تکنولوژی : صندوق سکه هوشمند

استک هلم (سوئد)

نام پروژه : استروستوك هلمس

STROSTOCKHOLMS (LS)

تاریخ آغاز پروژه : ژولای 2006

تعداد دوچرخه ها : 1000 عدد

تعداد ایستگاهها : 80 ایستگاه

هزینه استفاده : کارت های روزانه به قیمت 4.5 دلار و کارت‌های ماهیانه به قیمت 39 دلار- ماکزیمم زمان استفاده روزانه 3 ساعت است.

نوع تکنولوژی : کارت هوشمند

منبع: www.ttic.ir