دومین بانک در شهر پورتلند وام 2500 دلاری خرید دوچرخه اعطا می کند. این وام با شعار: ” کمک به منابع اعضای شمال غرب برای برداشت پا از روی پدال گاز و گذاشتن پا بر روی پدال دوچرخه” است.

وام های فوق تا میزان حداکثر 2500 دلار و یک ساله با کارمزد 7.5% است.

وام های فوق از سال 2009 در شهر پرتلند ارائه شده است.

 

ترجمه و تدوین: احسان روحی

منبع:  http://bikeportland.org