در سال 1839 مک میلان اولین دوچرخه واقعی را ساخت.

مجموع تعداد اتومبیل های جهان در سال 2005 بیش از نیم میلیارد بوده در حالیکه این رقم برای دوچرخه برابر با 850میلیون می باشد.

در آسیا دوچرخه ها به تنهایی بیش از تمام اتومبیلهای جهان مردم را جابجا می کنند.

تعداد دوچرخه سواران در آمریکا حدود 100 میلیون نفر می باشد.

70% سفرهای درون شهری شهروندان چینی با دوچرخه انجام می شود.

کشور چین دارای بیشترین تعداد دوچرخه در دنیاست.

متوسط طول سفر با دوچرخه در کشور چین 4 کیلومتر در روز  است.

متوسط سرعت آن 15 تا 20 کیلومتر در ساعت می باشد.

 

ضریب مالکیت دوچرخه در کشورهای مختلف جهان

کشور

مالکیت (×1000)

تعداد ساکنین به ازای هر دوچرخه

کشور

مالکیت (×1000)

تعداد ساکنین به ازای هر دوچرخه

هلند

16000

1

فرانسه

20000

2.8

دانمارک

4500

1.1

برزیل

40000

3.5

آلمان

62000

1.3

مکزیک

6000

13.2

چین

450000

2.6

هند

30800

24.4

آمریکا

100000

2.6

اندونزی

2300

66.5

انگلیس

20000

2.8

 

 

 

 

 

 

موانع استفاده از دوچرخه

کمبود تسهیلات (شامل مسیرهای ویژه، ایستگاهها و …)

آلودگی هوا

شرایط آب و هوایی

عدم سرمایه گذاریهای لازم

کاربری های زمین

مسأله فرهنگی (برخی اشخاص استفاد از این وسیله را دون شأن خود می دانند.)

شرایط  توپولوژیکی شهر یا منطقه

انواع مسیرهای دوچرخه

مسیرهای انحصاری دوچرخه

مسیرهای نیمه انحصاری دوچرخه

مسیرهای مختلط

 

انواع نقشه های مسیرهای دوچرخه

نقشه مسیرهای دوچرخه شهری

نقشه راهنمای حومه ای

نقشه سفرهای دوچرخه ای

نقشه برنامه ریزی

قسمتهايي از تدريس دكتر خشایار کاشانی جو در دوره برنامه ریزی حمل و نقل غیر موتوری

منبع: www.ttic.ir