بیش از صدوپنجاه دوچرخه سوار در بیروت با راهپیمایی دراین شهر خواستار ایجاد ” مسیرهای دوچرخه سواری و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در پایتخت لبنان شدند. پایتخت لبنان عموما به سبب ترافیک خودروها آلوده است. لیلی ابی شاهین از سازماندهندگان این راهپیمایی با عنوان “دراجه” که مورد حمایت سفارت هلند قرار دارد گفت :” شرکت در این تجمع از تمایل مردم برای راه حل سریع و موثر مشکلات تردد (خودروها) و آلودگی حکایت دارد.” وی افزود :” استفاده از دوچرخه نخستین مرحله ای است که ما همانند کاربرد وسایل حمل ونقل عمومی برای کاهش آلودگی و ترافیک توصیه می کنیم.” به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، پلیس از حرکت خودروها در مهم ترین محور مواصلاتی کنار دریا جلوگیری کرد تا شرکت کنندگان در این حرکت از جمله سفرای هلند و دانمارک بتوانند به راحتی در آن با دوچرخه حرکت کنند. دوچرخه سواران ایجاد مسیرهایی را در مرکز بیروت که با راه بندان های عظیم در طول سال مواجه است درخواست کردند.

 

سايت منبع