از مهمترین مسائل در بخش حمل و نقل حفظ جان عابرین پیاده در هنگام عبور پیاده از خیابان می باشد برای انجام این مهم چراغ عابر پیاده طراحی گردید. چراغ عابر پیاده LED با نصب در چهارراه زمان مطمئن برای عبور از عرض خیابان را گوشزد می کند.

چراغ راهنماییLED عابر پیاده ضمن کاهش توان مصرفی تا 4 وات امکان ایجاد حداقل شدت نور  را در جهت مناسب فراهم می نماید . چراغ راهنمایی عابر پیاده LED با استفاده از LED  ترافیکی با حداقل شدت نور 6000mcd  و همچنین  لنز مخصوص که وظیفه  یکسو کردن و جهت دادن به نور را دارا می باشد تشکیل شده است. چراغ راهنماییLED عابر پیاده ترافیکی به شکلی طراحی گردیده که در مقابل ارتعاش و همچنین باد و باران و تابش نور آفتاب مقاوم باشد. چراغ راهنمایی عابر پیاده شامل ماژول سبز (متحرک) و قرمز (ثابت) می باشد که زمان مناسب برای عبور از عرض خیابان را به عابرین پیاده نشان می دهد .

http://www.altonray.com/productview-48-fa.html