دوچرخه سواری با بچه ها میتواند تجربه لذت بخشی باشد  که در افزایش هیاجانات دوچرخه سواری به شما کمک کند .

مورد 1 : صندلی کودک که در سمت جلو و عقب دوچرخه نصب میشود .

مورد 2 : دوچرخه بار که کالسکه بچه در پشت ان نصب میشود .

مورد 3 : دوچرخه پشت بند کش

مورد 4 : دوچرخه دو نفره

 

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند