دوچرخه سواری سه برابر سریع تر از راه رفتن و به همان میزان انرژی مصرف می کند و ورزشی مفید به حساب می آید.

دوچرخه سواری نوعی ورزش است که روی سیستم های قلبی، عروقی و ریوی اثر مثبت دارد چون در این ورزش از دوچرخه استفاده می شود می تواند جایگزین خودروهایی شود که آلودگی هوا ایجاد می کند.

با دوچرخه فکر شما و دیدتان نسبت به اطراف عوض می شود و موضوعات را بهتر و دقیق تر می بینید. دوچرخه سواری یکی از ورزش های متداول آمریکا، اروپا و آسیاست.

امروزه در بسیاری از کشورها از این وسیله به عنوان اسباب بازی کودکان، جا به جایی سربازان، نیروهای پلیس و توزیع نامه ها بهره برداری می شود.

جالب است بدانید در کشورهایی چون چین، مصر و هند شواهدی وجود دارد (مثل اشکال روی غارها) که نشان می دهد دوچرخه سواری به صورت ابتدایی ترین شکل در 2300 سال قبل از میلاد مسیح به وجود آمده است.