مجله دوچرخه سواری آمریکا، لقب بهترین شهر دوچرخه سواری آمریکا را به مینیپولیس اهدا کرد. در لیست این مجله شهر پرتلند که از سال 1995 رتبه نخست را در اختیار خود داشت؛ رتبه دوم را از آن خود کرد. تا اینگونه نقطه ثقل بهترین شهر دوچرخه از پرتلند به مینیپولیس منتقل شود. در رتبه بندی سال 2008، مینیپولیس در رتبه هشتم و قبل از سانفرانسیسکو و سیاتل قرار داشت.


شایان ذکر است که طبق آخرین آمار میدانی؛ پرتلند هنوز با 5.9 درصد بیشترین سهم دوچرخه از حمل و نقل را در اختیار دارد و سهم دوچرخه سواری در مینیپولیس، 4.3 (و در آمار رسمی 3.5%) است.ترجمه و تدوین: احسان روحی

 

 


http://www.streetsblog.org/2010/04/06/april-madness-minneapolis-tops-portland-in-bicycling-mags-rankings/

http://bikeportland.org/2010/04/06/bicycling-mag-portland-no-longer-americas-top-bike-city-31536