در یکی از مسابقات دوچرخه سواری در آمریکا، فرد معلولی نیز شرکت کرده بود که موجب تعجب همگان شد.وی به وسیله این دوچرخه نوین و خلاقانه توانست در میان دوچرخه سواران قرار گرفته و حتی با آنها به رقابت بپردازد.

به گزارش روزگارنو، این وسیله نقلیه دوچرخه مانند ایده ای از یک طراح خلاق معلول بوده و توسط یکی از معتبرترین شرکتهای دوچرخه سازی آمریکا ساخته شده است.

دارای سه چرخ بزرگ بوده و معلول می تواند بر روی آن دراز کشیده و یا بنشیند.از طریق دستگاه کنترل از راه دوری نیز کنترل می شود.

این وسیله لذتی معادل یک دوچرخه معمولی برای افراد سالم را به معلولان منتقل می کند.

این کارخانه، با توجه به استقبال بی نظیر معلولین از محصول جدیدش، وعده داده است که تا اواخر سال 2012 رسما این محصول را در تمام غروشگاه های مربوطه عرضه کند.

منبع: روزگار نو