پياده‌روي در طبيعت (نه محيط‌هاي شلوغ) مي‌تواند به درمان افسردگي كمك كند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مارك برمن، مححق علم روانشناسي، اعلام كرد كه بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق علمي پياده‌روي در طبيعت موجب بهبود عملكرد ذهني افراد مبتلا به افسردگي شده و به آن‌ها كمك مي‌كند تا ميزان تمركز خود را افزايش دهند.

برمن مي‌گويد در پژوهش ما شركت كنندگاني كه داراي افسردگي باليني بودند، پس از پياده‌روي در طبيعت از لحاظ عملكرد حافظه تقويت شدند اما در مقابل پياده‌روي در محيط‌هاي شلوغ شهري چنين تاثيري را نشان نمي‌دهد.
وي مي‌گويد قدم زدن در طبيعت مي‌تواند به عنوان مكملي در كنار ساير درمان‌ها به كمك افراد مبتلا به افسردگي بيايد اما بايد پژوهش‌هاي بيشتري انجام شود تا بفهميم كه پياده‌روي در طبيعت تا چه حد مي‌تواند روي بهبود عملكرد رواني افراد موثر باشد.

براي اين پژوهش 20 شركت كننده به صورت تصادفي در دو گروه مختلف قرار گرفتند. از گروه اول خواسته شد كه در پارك قدم بزنند و به گروه دوم گفتند كه در يك خيابان شلوغ پياده‌روي كنند. همه شركت كنندگان در اين پژوهش داراي افسردگي باليني بودند و پيش از پژوهش از آن‌ها آزمايشي گرفته شد تا ميزان توانايي‌هاي ذهني و حافظه آن‌ها و همچنين وضعيت رواني‌شان ارزيابي شود. سپس از شركت كنندگان خواسته شد كه به يك خاطره ناراحت كننده فكر كنند.

پس از پياده‌روي از هر دو گروه آزمايش گرفته شد تا ميزان توانايي ذهني و عملكرد حافظه آن‌ها و همچنين وضعيت رواني‌شان يك بار ديگر مورد ارزيابي قرار بگيرد. يك هفته بعد اين فرآيند مجددا تكرار شد.

پژوهشگران دريافتند كه عملكرد ذهني و حافظه افرادي كه در پارك پياده‌روي كرده‌اند نسبت به گروه ديگر كه در خيابان شلوغ پياده‌روي كرده بودند،‌ 16 درصد بيشتر است. تغيير وضعيت رواني هر دو گروه نيز به ميزان قابل ملاحظه‌اي متفاوت بود.

به گفته متخصصان پياده‌روي در طبيعت بدون همراه ممكن است در افراد مبتلا به افسردگي حاد منجر به پديد آمدن افكار منفي و يا احساس ترس شود.

سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده است كه نزديك به 121 ميليون نفر در سراسر جهان مبتلا به افسردگي هستند ولي كمتر از 25 درصد آن‌ها به درمان مناسب دسترسي دارند. افسردگي مي‌تواند در مراحل اوليه شناسايي و درمان شود اما نبود افراد متخصص و از آن مهم‌تر ترسي كه مبتلايان از فاش شدن بيماري خود دارند، باعث مي‌شود كه به دنبال درمان مناسب نروند.

پژوهشي كه پيش از اين در مجله پزشكي ورزشي بريتيش ژورنال به چاپ رسيده بود، نشان دهنده موثر بودن انجام ورزش‌هاي ايروبيك در بهبود افراد مبتلا به افسردگي است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه انجام تمرين‌هاي ايروبيك در كوتاه مدت به بهبود وضعيت روحي و رواني اين افراد كمك مي‌كند.

كارشناسان معتقدند كه بايد پژوهش‌هاي بيشتري روي گروه‌هاي بزرگتر انجام شود تا درباره تاثيرات فعاليت‌هاي فيزيكي در بهبود افراد مبتلا به افسردگي اطلاعات بيشتري به دست آيد.منبع: http://www.cfi.ir