گاراژ گرین دراپ؛ که یک تعمیرگاه فول امکانات تعمیر ماشین در جنوب پورتلنداست، جدیداً اقدام به راه اندازی سرویس کرایه رایگان دوچرخه به افرادی که ماشین آنها در حال سرویس است نموده.

فرهاد غفارزاده، مدیر تعمیرگاه گرین دراپ میگوید: که هم اکنون خود و کارکنانش بیشتر قطعات خود را با دوچرخه حمل و تامین می کنند. همچنین روزانه بطور متوسط 2 دوچرخه به مشتریان خود ارائه می دهد. وی امیدوار است با خبردار شدن مشتریان خود از این سرویس، این آمار افزایش یافته و سهم کوچکی در کاهش میزان کربن در شهر خود داشته باشد.ترجمه و تدوین: احسان روحی