هیچ غذای جادویی در تغذیه ورزشی وجود ندارد. هیچ گروه غذایی به تنهایی باعث افزایش کارایی ورزشکار نمی شود. جادو را تنها در یک برنامه غذایی متناسب و متنوع جستجو کنید. در برنامه غذایی خود ویتامین ها ومواد معدنی را فراموش نکنید دقت کنیدباتوجه به رشد جسمی کودکان ونوجوانان میزان نیاز به مواد مغذی در این گروه سنی افزایش می یابد. یک برنامه غذایی باید متناسب با میزان فعالیت وشدت تمرینات ورزشکار باشد.عدم تناسب میان میزان فعالیت ورزشکار می تواند به چاقی یا کمبود مواد غذایی منجر گردد.در تغذیه ورزشی یک برنامه واحد برای ورزشکار وجود ندارد. .هر ورزشکار باید بصورت اختصاصی مورد بررسی قرار به گیردو بر اساس مشخصات جسمی ,رشته ورزشی ونوع وشدت تمرینات برنامه غذایی تنظیم گردد.

 

1-تغذیه شما باید شامل تمام گروهای غذایی باشد

هیچ گروه غذایی را از برنامه حذف نکنید.

در یک برنامه صحیح هیچ گروه غذایی نمی تواند جایگزین گروه دیگری شود .

پس خوردن لبنیات میوه جات سبزیجات را فراموش نکنید.

 

2-تا می توانید از غذا ها با رنگهای طبیعی بهره بگیرید

استفاده از غذای های رنگی (به خصوص میوه جات وسبزیجات تازه) برابر است با

ویتامین بیشتر رادیکال های آزاد کمتر

آنتی اکسیدان بیشتر تجدید منابع بیشتر(ریکاوری بهتر)

مواد معدنی بیشتر سلامتی بیشتر

کربوهیدرات بیشتر

 

3-دقت کنید باید به تناوب (دفعات زیاد) , مقادیر مناسب و زمان مناسب غذا مصرف شود ( برای مثال بهترین زمان برای تجدید منابع انژری بعد از تمرین در دقایق وساعات اولیه بعد ازتمرین است)

دفعات کمتر( سه بار در روز) و میزان بیشتر غذا باعث افزایش شدید ویک باره انسولین می گردد.دفعات بیشتر(شش بار در روز ) ومیزان کمتر غذا باعث یک ثبات در میزان انسولین می گردد.

 

4-نوشیدن مایعات را فراموش نکنید.

مایعات نیز باید در دفعات زیاد خورده شود این نکته بسیار مهم است.دقت کنید از دست دادن تنها دو درصد ازمایعات بدن باعث کاهش عملکردورزشی می شود.به صورت معمول تشنگی با میزان بیشتری از اتلاف آب تحریک می گردد پس برای نوشیدن مایعات نیازی به احساس تشنگی نیست .

 

 

منبع: http://2charkhesavari.blogfa.com