استودیو Jruiter دوچرخه ای جمع و جور و بدون هیچ زنجیری طراحی کرده تا در محیط درونی شهر با حداقل فضای ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

با به پایان رسیدن کار طراحان این دوچرخه ، فکر می کنم آنچه در یک “قالب” می توان معنی کرد ، خلاص شدن از اجزای اساسی کلیدی ، و ایجاد یک نوع جدید از دوچرخه است که بیشتر در مورد مد و فرهنگ است تا سرعت و کارایی. بخش فناوری بی نهایت شما را به دیدن ادامه مطلب دعوت می کند…

منبع  : http://binahayat.net/newtech/74-inter-city-bike-concept.php#more

فرستنده : سيد مصطفي حسيني