محققان با انجام مطالعه آماری در مورد دوچرخه‌سواری در ۱۴ کشور دریافتند، هر چه میزان دوچرخه‌سواری در میان افراد بیشتر باشد احتمال اینکه افراد تناسب اندام بیشتری داشته باشند، بیشتر است.طبق یافته‌های دانشمندان کشورهای سوییس، اسپانیا و هلند بیشترین آمار دوچرخه‌سواری را داشتند در حالی که کشورهایی مثل استرالیا، ایالات‌متحده و کانادا کمترین آمار دوچرخه‌سواری را داشتند.بین دوچرخه‌سواری بیشتر و کاهش خطر دیابت ارتباط واضحی وجود دارد.

نتایج این تحقیقات در نشریه ماه اکتبر American Journal of public health درج شده است. محققان باز هم بر اهمیت دوچرخه‌سواری به عنوان ورزش‌های ایمن، راحت و ارزان تاکید می‌کنند.چگونه می توان ازدوچرخه سواری های خود نتیجه بهتری گرفت؟

سعی کن ید هر روز حداقل برا ی مدت نیم ساعت دوچرخه سواری انجام دهید یا چهار بار در هفته و هر بار به مدت یک ساعت. یادتان باشد که انرژ ی در هفته می سوزانید که برای تناسب اندام و سلامت قلب و عروق شما بسیار مفید است.