محققان ايتاليايي در پروژه يي دوچرخه الكتريكي جديدي ابداع كردند كه انرژي خود را از هيدروژن تامين مي كند. به گزارش مهر، باتري اين دوچرخه هيدروژني مي تواند انرژي لازم براي طي مسافت 150 كيلومتر را تامين كند و شارژ آن تنها يك ربع ساعت به طول مي انجامد. محققان موسسه فناوري هاي پيشرفته براي انرژي و شوراي ملي تحقيقات نمونه آزمايشي اين دوچرخه الكتريكي هيدروژني را توسعه داده اند. اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: «اين دوچرخه با استفاده از يك سيستم تجمع هيدروژن حالت جامد انرژي خود را كاملاً از هيدروژن تامين مي كند و مي تواند 150 كيلومتر را بپيمايد. هزينه اين سيستم حدود 18 يورو و هزينه انرژي هر كيلومتر برابر با 12 سنت است. نسبت به سيستم هاي الكتريكي كه در حال حاضر در بازار هستند و با باتري هاي سنتي انرژي خود را تامين مي كنند، اين سيستم جديد نسبت به وزني كه دارد انرژي بيشتري توليد مي كند و زمان شارژ آن از شش تا هشت ساعت لازم در باتري هاي فعلي به تنها يك ربع ساعت كاهش يافته است.» براساس گزارش آنسا، هدف اصلي اين پروژه، ايجاد دوچرخه هاي هيدروژني تندرو مجهز به يك سيستم تركيبي از پنل هاي خورشيدي فتوولتائيك و يك دستگاه الكتروليزكننده براي توليد هيدروژن از آب است. علاوه بر پروژه دوچرخه، اين محققان در حال توسعه يك اتوبوس هيبريدي الكتريكي- هيدروژني است.

 

منبع :  www.magiran.com