این دوچرخه توسط پاربلنکینگ 26 ساله سوئدی طراحی شده , اسوپا برا دو نفر هم استفاده میشود . نفر دوم در جا پایی پشت دوچرخه می ایستد .

طرح این دوچرخه تنه ای با ترکیب چوب و آلومینیوم به کار میبرد تا دوچرخه ای زیبا , کاربردی وچشم نواز ایجاد شود.

 

http://www.gizmag.com/svepa-city-bike-combines-form-and-function/9266/