بخش پیوندها در وب سایت که شامل دو بخش کلی وب سایت های داخلی و وب سایت های خارجی
می باشد به روز رسانی گردید . علاقه مندان می توانند جهت مشاهده وب سایت ها و وبلاگ های مرتبط با دوچرخه و دوچرخه سواری به این بخش وب سایت مراجعه فرمایند .