برنامه زمانبندی کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری توسط دبیرخانه کنفرانس اعلام شد. برای دریافت جزئیات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

برای دریافت فایل pdf برنامه زمانبندی اینجا کلیک نمایید.