به منظور ارج نهادن به دوچرخه سواران و افزایش اهمیت و ایمنی دوچرخه سواری راهکارهای متعددی به کار گرفته می شود. از آنجاییکه مشکل سازترین قسمت معابر شهری برای دوچرخه سواران تقاطعهای مشترک با خودروها می باشد، طراحان معابر راهکارهای متعددی را برای افزایش راحتی و ایمنی دوچرخه سواران در نظر گرفته اند.
یکی از این راهکارها خط توقف پیش آمده برای دوچرخه سواران می باشد.

مرجع شکل: کتاب اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه نوشته هرمان کنف لاخر ترجمه دکتر فریدون قریب

در شکل بالا خط توقف پیش آمده برای دوچرخه سواران نشان داده شده است. در این نوع طراحی دوچرخه سواران در جلوی خودروها متوقف می شوند و درنتیجه دوچرخه سواران به راحتی در دید خودروها قرار می گیرند و در هنگام حرکت نیز دوچرخه سواران می بایست قبل از خودروها وارد تقطع شوند. این نوع طراحی باعث افزایش ایمنی دوچرخه سواران می گردد. در تصویر زیر یک نمونه از چنین تقاطعی را در کشور انگلستان مشاهده می گردد (مسیر حرکت در سمت چپ می باشد).


منبع: www.ttic.ir